இணையத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்க

22/07/2012 09:13

 

இணையத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்க
 
எந்தவொரு மென்பொருளையும் பயன்படுத்தாமல், உங்களது இணையத்தின் வேகத்தினை அதிகரிக்க முடியும்.

இதற்கு முதலில்,

1. Windows XPஆக இருந்தால்,  XP -->கிளிக் programs--> Run.

Windows 7 ஆக இருந்தால், programs---> search box---> Type Run.

2. Run விண்டோ ஓபன் ஆனதும் gpedit.msc என டைப் செய்யவும்.

3. இப்போது வரும் புதிய விண்டோக்களில் பின்வருவதை கிளிக் செய்யவும்.

--> Computer Configuration 

--> Administrative Templates 

--> Network 

--> QoS Packet Scheduler 

--> Limit Reservable Bandwidth

4. இதில் Not Configured என்பது கிளிக் செய்யப்பட்டு இருக்கும் இதனை Enable என மாற்றி, பின்னர் BandWidth என்ற இடத்தில் 20 ஐ 0 என மாற்றம் செய்யவும்.